ul. Armii Krajowej 53-55/2
58-100 Świdnica
+48 531 323 131
+48 531 822 690