ul. Rynek 1A
58-100 Świdnica
+48 531 822 690
+48 531 623 777

KADRY, PŁACE, BHP

W ramach współpracy dostarczamy naszym klientom sprawdzone rozwiązania z zakresu obsługi kadrowo-płacowej, a także optymalizację i ograniczanie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników. W ramach obsługi płacowej oferujemy pełen zakres czynności, w tym naliczanie płac, odpraw, odszkodowań, składek ZUS, podatku dochodowego, itp.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zredukować koszty obsługi kadrowej, przy jednoczesnym całkowitym przejęciu odpowiedzialności za kompleksową obsługę, w tym zakresie począwszy od zgłaszania i wyrejestrowania pracowników w ZUS, rozliczania umów cywilno-prawnych, przygotowywania rocznych deklaracji do Urzędu Skarbowego czy też dostarczania danych, a skończywszy na udzielaniu wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli organów administracji państwowej.

W ramach świadczonych usług wspieramy firmy w zakresie obsługi kadrowej, poprzez wyprowadzenie dokumentacji na najwyższy poziom, przygotowanie korekt dokumentów oraz sporządzenie pism wyjaśniających.

 

OUTSOURCING PŁAC

obejmuje pełną obsługę płacową, a w tym między innymi:

 • naliczanie wynagrodzeń,
 • pełna obsługa umów cywilno-prawnych,
 • deklaracje ZUS,
 • deklaracje podatkowe,
 • obsługa PFRON,
 • sprawozdawczość GUS,
 • szeroki zakres raportowania,
 • kontakty z urzędami, komornikami,
 • obsługa kontroli z różnych urzędów,
 • wystawienie zaświadczeń.

OUTSOURCING KADR

to pełna obsługa kadrowa, w tym między innymi:

 • prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej,
 • szeroki zakres raportowania,
 • prowadzenie ewidencji urlopów,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • sprawozdawczość GUS,
 • kontrola terminów kończących się umów, szkoleń, badań,
 • elektroniczne akta osobowe,
 • elektroniczny obieg wniosków urlopowych,
 • elektroniczne paski płacowe.

DODATKOWE USŁUGI

 • Audyt dokumentacji pracowniczej;
 • Przygotowanie wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS lub podatkami US;
 • Przygotowanie i wysłanie zgłoszenia Pracodawcy do PIP, ZUS, PFRON;
 • Korekty ZUS

Pracodawca jest zobowiązany na własny koszt – przed dopuszczeniem pracownika do pracy – przeszkolić go w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym i szkolenia stanowiskowego na stanowisku pracy – 8h – na którym pracownik będzie wykonywał swoja pracę). Podobnie – szkolenia okresowe, już w czasie podejmowanej pracy – wykonywane są w czasie pracy i na koszt Pracodawcy – tak samo szkolenia BHP „dla osób kierujących pracownikami”. (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 i KP art. 237.11).

Obowiązki „Pracodawcy” w zakresie szkoleń i obsługi BHP reguluje nie tylko X Rozdział Kodeksu Pracy, ale i również szerokie Ustawodawstwo w zakresie szczegółowych przepisów i zasad BHP, jak i Ustawa o Służbie BHP.

CENNIK USŁUG KADROWYCH

Rozliczenie pracownika na podstawie umowy o pracę – od 1 do 5 pracowników;

35 zł netto miesiąc/osoba

Rozliczenie pracownika na podstawie umowy o pracę – powyżej 5 pracowników;

30 zł netto miesiąc/osoba

Rozliczenie pracownika na podstawie umowy-zlecenie – od 1 do 5 pracowników;

30 zł netto miesiąc/osoba

Rozliczenie pracownika na podstawie umowy-zlecenie – powyżej 5 pracowników

25 zł netto miesiąc/osoba

KADRY, PŁACE, BHP

W ramach współpracy dostarczamy naszym klientom sprawdzone rozwiązania z zakresu obsługi kadrowo-płacowej, a także optymalizację i ograniczanie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników. W ramach obsługi płacowej oferujemy pełen zakres czynności, w tym naliczanie płac, odpraw, odszkodowań, składek ZUS, podatku dochodowego, itp.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zredukować koszty obsługi kadrowej, przy jednoczesnym całkowitym przejęciu odpowiedzialności za kompleksową obsługę, w tym zakresie począwszy od zgłaszania i wyrejestrowania pracowników w ZUS, rozliczania umów cywilno-prawnych, przygotowywania rocznych deklaracji do Urzędu Skarbowego czy też dostarczania danych, a skończywszy na udzielaniu wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli organów administracji państwowej.

W ramach świadczonych usług wspieramy firmy w zakresie obsługi kadrowej, poprzez wyprowadzenie dokumentacji na najwyższy poziom, przygotowanie korekt dokumentów oraz sporządzenie pism wyjaśniających.

 

OUTSOURCING PŁAC

obejmuje pełną obsługę płacową, a w tym między innymi:

 • naliczanie wynagrodzeń,
 • pełna obsługa umów cywilno-prawnych,
 • deklaracje ZUS,
 • deklaracje podatkowe,
 • obsługa PFRON,
 • sprawozdawczość GUS,
 • szeroki zakres raportowania,
 • kontakty z urzędami, komornikami,
 • obsługa kontroli z różnych urzędów,
 • wystawienie zaświadczeń.

OUTSOURCING KADR

to pełna obsługa kadrowa, w tym między innymi:

 • prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej,
 • szeroki zakres raportowania,
 • prowadzenie ewidencji urlopów,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • sprawozdawczość GUS,
 • kontrola terminów kończących się umów, szkoleń, badań,
 • elektroniczne akta osobowe,
 • elektroniczny obieg wniosków urlopowych,
 • elektroniczne paski płacowe.

DODATKOWE USŁUGI

 • Audyt dokumentacji pracowniczej;
 • Przygotowanie wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS lub podatkami US;
 • Przygotowanie i wysłanie zgłoszenia Pracodawcy do PIP, ZUS, PFRON;
 • Korekty ZUS

Pracodawca jest zobowiązany na własny koszt – przed dopuszczeniem pracownika do pracy – przeszkolić go w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym i szkolenia stanowiskowego na stanowisku pracy – 8h – na którym pracownik będzie wykonywał swoja pracę). Podobnie – szkolenia okresowe, już w czasie podejmowanej pracy – wykonywane są w czasie pracy i na koszt Pracodawcy – tak samo szkolenia BHP „dla osób kierujących pracownikami”. (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 i KP art. 237.11).

Obowiązki „Pracodawcy” w zakresie szkoleń i obsługi BHP reguluje nie tylko X Rozdział Kodeksu Pracy, ale i również szerokie Ustawodawstwo w zakresie szczegółowych przepisów i zasad BHP, jak i Ustawa o Służbie BHP.

CENNIK USŁUG KADROWYCH

Rozliczenie pracownika na podstawie umowy o pracę – od 1 do 5 pracowników;

35 zł netto miesiąc/osoba

Rozliczenie pracownika na podstawie umowy o pracę – powyżej 5 pracowników;

30 zł netto miesiąc/osoba

Rozliczenie pracownika na podstawie umowy-zlecenie – od 1 do 5 pracowników;

30 zł netto miesiąc/osoba

Rozliczenie pracownika na podstawie umowy-zlecenie – powyżej 5 pracowników

25 zł netto miesiąc/osoba