ul. Rynek 1A
58-100 Świdnica
+48 531 822 690
+48 531 623 777

OUTSOURCING PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Korzyści ze współpracy z STAND GROUP Sp. z o.o. w zakresie OUTSOURCINGU:

 • Brak powiązania Klienta z pracownikami stosunkiem pracy. Tym samym, na Kliencie nie ciążą obowiązki pracodawcy czy pracodawcy użytkownika.
 • Przeniesienie na STAND GROUP Sp. z o.o. odpowiedzialności i zobowiązań publiczno-prawnych wobec urzędów państwowych i instytucji, z tytułu zatrudniania pracowników
 • Ograniczenie kosztów przez zmianę kosztów zmiennych na indywidualnie dopasowane koszty stałe, niezmienne przez cały okres trwania usługi i wprost powiązane z ilością godzin świadczenia usługi.
 • Maksymalizacja elastyczności etatów oraz rozwiązanie problemu z ograniczoną ich liczbą
 • Przejęcie przez STAND GROUP Sp. z o.o. pełnej obsługi księgowo-administracyjnej związanej z zatrudnieniem pracowników tj. m.in. wypłata wynagrodzenia, ubezpieczenie, badania lekarskie, urlopy, zastępstwa itd.
 • Podejmujemy współpracę z Partnerami już od 6 pracowników

W RAMACH ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW Z UKRAINY OFERUJEMY:

 • Pełną obsługę rekrutacyjną i administracyjną
 • Dedykowanego koordynatora (tłumacza)
 • Zabezpieczenie socjalne, mieszkania i transport dla pracowników
 • Tłumaczenie niezbędnych dokumentów
 • Legalizacja zatrudnienia i obsługa kadrowo-płacowa
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy i zmian legislacyjnych
 • Pełną transparentność, legalność i poufność usługi
 • W imieniu pracowników uzyskujemy ponadto numery NIP i PESEL, pomagamy w zameldowaniu na czas oznaczony oraz założeniu konta bankowego.
 • Reprezentacja w postępowaniu przed Strażą Graniczną i Państwową Inspekcją Pracy
 • Na życzenie, w imieniu pracowników wyrabiane są także Karty Pobytu na terenie RP. Umożliwiają one podróże po strefie Schengen bez konieczności posiadania dodatkowych dokumentów. Wszelkie rozliczenia i potwierdzenia dostarczane są do miejsca wykonywania pracy (np. raporty miesięczne ZUS, potwierdzenia wypłat).

Dodatkowe korzyści jakie niesie ze sobą outsourcing usług proponowany przez STAND GROUP Sp. z o.o. to przede wszystkim:

 1. Wygoda
 • Minimalna ilość formalności – jedna umowa – jedna faktura VAT
 • Eliminacja problemów kadrowych
 • Efektywne wykorzystanie czasu pracy (pracujemy w systemach ciągłych, 3 zmianowych i godzinach nadliczbowych)
 1. Oszczędności
 • Faktura usługowa, stanowi koszt uzyskania przychodu (niższy podatek)
 • Brak kosztów własnych pracowników
 • Brak konieczności rozbudowywania działów kadrowych, finansowych, rekrutacyjnych
 1. Bezpieczeństwo
 • Przeniesienie odpowiedzialności za pracowników i zobowiązania ze stosunku pracy na firmę zewnętrzną
 • Zapewnienie ciągłości i terminowości usług (nawet w przypadku urlopów i zwolnień pracowników)
 • Gwarantujemy polisę ubezpieczenia OC za ewentualne szkody wyrządzone kontrahentowi do 200 000,-zł sumy ubezpieczenia.
 • Zapewniamy pracowników na terenie Polski i UE

OUTSOURCING PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Korzyści ze współpracy z STAND GROUP Sp. z o.o. w zakresie OUTSOURCINGU:

 • Brak powiązania Klienta z pracownikami stosunkiem pracy. Tym samym, na Kliencie nie ciążą obowiązki pracodawcy czy pracodawcy użytkownika.
 • Przeniesienie na STAND GROUP Sp. z o.o. odpowiedzialności i zobowiązań publiczno-prawnych wobec urzędów państwowych i instytucji, z tytułu zatrudniania pracowników
 • Ograniczenie kosztów przez zmianę kosztów zmiennych na indywidualnie dopasowane koszty stałe, niezmienne przez cały okres trwania usługi i wprost powiązane z ilością godzin świadczenia usługi.
 • Maksymalizacja elastyczności etatów oraz rozwiązanie problemu z ograniczoną ich liczbą
 • Przejęcie przez STAND GROUP Sp. z o.o. pełnej obsługi księgowo-administracyjnej związanej z zatrudnieniem pracowników tj. m.in. wypłata wynagrodzenia, ubezpieczenie, badania lekarskie, urlopy, zastępstwa itd.
 • Podejmujemy współpracę z Partnerami już od 6 pracowników

W RAMACH ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW Z UKRAINY OFERUJEMY:

 • Pełną obsługę rekrutacyjną i administracyjną
 • Dedykowanego koordynatora (tłumacza)
 • Zabezpieczenie socjalne, mieszkania i transport dla pracowników
 • Tłumaczenie niezbędnych dokumentów
 • Legalizacja zatrudnienia i obsługa kadrowo-płacowa
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy i zmian legislacyjnych
 • Pełną transparentność, legalność i poufność usługi
 • W imieniu pracowników uzyskujemy ponadto numery NIP i PESEL, pomagamy w zameldowaniu na czas oznaczony oraz założeniu konta bankowego.
 • Reprezentacja w postępowaniu przed Strażą Graniczną i Państwową Inspekcją Pracy
 • Na życzenie, w imieniu pracowników wyrabiane są także Karty Pobytu na terenie RP. Umożliwiają one podróże po strefie Schengen bez konieczności posiadania dodatkowych dokumentów. Wszelkie rozliczenia i potwierdzenia dostarczane są do miejsca wykonywania pracy (np. raporty miesięczne ZUS, potwierdzenia wypłat).

Dodatkowe korzyści jakie niesie ze sobą outsourcing usług proponowany przez STAND GROUP Sp. z o.o. to przede wszystkim:

 1. Wygoda
 • Minimalna ilość formalności – jedna umowa – jedna faktura VAT
 • Eliminacja problemów kadrowych
 • Efektywne wykorzystanie czasu pracy (pracujemy w systemach ciągłych, 3 zmianowych i godzinach nadliczbowych)
 1. Oszczędności
 • Faktura usługowa, stanowi koszt uzyskania przychodu (niższy podatek)
 • Brak kosztów własnych pracowników
 • Brak konieczności rozbudowywania działów kadrowych, finansowych, rekrutacyjnych
 1. Bezpieczeństwo
 • Przeniesienie odpowiedzialności za pracowników i zobowiązania ze stosunku pracy na firmę zewnętrzną
 • Zapewnienie ciągłości i terminowości usług (nawet w przypadku urlopów i zwolnień pracowników)
 • Gwarantujemy polisę ubezpieczenia OC za ewentualne szkody wyrządzone kontrahentowi do 200 000,-zł sumy ubezpieczenia.
 • Zapewniamy pracowników na terenie Polski i UE